Våra stadgar

Vid första årsstämman 20 november 2015 antogs föreningens stadgar…

Stadgar