Styrelsen

LAG-gruppens styrelse och stadgar

Styrelsen är det beslutande organet i SydostLeader. Sammansättningen utgår ifrån att det ska finnas representation från våra medlemskommuner och vara en jämn fördelning mellan de olika delarna i trepartnerskapet – den ideella sektorn, det privata/näringslivet och den offentliga sektorn. Styrelsen består av 16 ledamöter, med 5 ledamöter från respektive sektor samt en yrkesfiskare.

Styrelsen har avdelat ett Presidium samt Beredningsgrupper, vars uppgifter bl a är att förbereda ärenden samt bereda projektansökningar inför styrelsens beslutsmöten.

I styrelsen ingår fr.o.m. 200618

Ideell sektor

Agneta Örnberg, Lessebo – 2:e vice ordförande

Gert Carlsson, Karlskrona

Magnus Gustafsson, Uppvidinge

Bodil Frigren Ericsson, Karlshamn

Thomas Höjer, Karlskrona


Privat sektor

Maria Hjelm Nilsson, Karlshamn – 1:e vice ordförande

Mikaela Rosenlund, Sölvesborg

Anna-Lena Fransson, Ronneby

Maria Petersén, Tingsryd

Lena Ovesson, Torsås

Glenn Fridh, Karlshamn (yrkesfiskare)


Offentlig sektor

Tommy Andersson, Ronneby – Ordförande

Svetlana Leuchuk, Karlskrona

Mikael Svanström, Nybro

Johan Jonsson, Emmaboda

Henrik Bokor Nilsson, Torsås


Suppleanter till offentliga sektorn (personliga)

Viveka Olofsson, Sölvesborg

Lars Altgård, Lessebo

Suppleanter för ideella sektorn (ej personliga)

Karin Nordvall, Olofström

Mikael Fagerström, Nybro

Suppleanter för privata sektorn (ej personliga)

Johanna Hultman, Uppvidinge

Bo Svensson, Ronneby


Presidiet består av…

Tommy Andersson, ordf

Maria Hjelm Nilsson, 1:e v ordf

Agneta Örnberg, 2:e v ordf

Verksamhetsledaren

Projektutvecklaren (föredragande)