SydostLeader Nyhetsbrev juni 2016

Vi är igång...

Vilket intresse för SydostLeader. Sista februari fick vi äntligen vårt formella startbesked från vår huvudman, Jordbruksverket. Mycket var visserligen redan på plats i form av utvecklingsstrategi, Org- och ArbO mm…men nu kunde även vårt Leaderkontor slutligt bemannas och utlysningsomgångar, informationsverksamhet och manualer för projektsök och annat viktigt läggas fast.

Och vilket projektintresse. Till vårt första beslutsmöte med styrelsen hade hela 18 projektansökningar registerats före stoppdatum. Nu kunde inte alla projekt tas till beslut av olika skäl och när det gäller projektansökningar med flera finansiärer måste besluten till stora delar samordnas. Ett par projekt som beviljades av styrelsen Testmodell Biokol och Gourmetturer i Blekinge, redovisas kort nedan. Efterhand kommer alla beviljade projekt att redovisas på vår hemsida.

Projektföredragning vid styrelsens första beslutsmöte, 26 maj, i Nogersund.

Den 12 maj samlades, för första gången, våra tre Beredningsgrupper på kontoret i Emmaboda, för att bereda projektansökningarna inför styrelsens beslutsmöte.

SydostLeader har tre beredningsgrupper. En för vardera Landsbygdsfonden (EJFLU) och Havs- och Fiskerifonden (EHFF) samt en för Regional- och Socialfonden (ERUF-EFS). Presidiet är sammankallande för beredningsgrupperna. Läs gärna mer om dess sammansättning och metoder på hemsidan och i vår utvecklingsstrategi.

Presidiet för SydostLeader. Från vänster Tommy Andersson (1.e v ordf). Ursula Hass (2.e v ordf) och Joel Parde (ordf). I Presidiet ingår även verksamhetsledaren Lena Danielsson.

2016 återstår två projektutlysningsomgångar…

Utlysningsomgång 2 – Sista inlämningsdag 31 juli
Utlysningsomgång 3 – Sista inlämningsdag 30 oktober

Varje utlysningsomgång har ett eller flera beslutsmöten för styrelsen beroende på antalet ansökningar. Från 2017 kommer vi att ha minst fyra utlysningsomgångar

Hur går det till att ansöka?
I denna Programperiod ska all ansökan och efterhand redovisning mm genomföras digitalt i ett datorstöd framtaget av Jordbruksverket.

På vår hemsida www.sydostleader.se (se fliken HUR SÖKER JAG?/HUR GÅR DET TILL?) finns mer information om hur du söker projekt och en instruktion för hur du stegvis går till väga.

Tips till dig som söker...
Det är viktigt att du dialogiserar din projektidé och -ansökan med vårt kontor. Dels måste projektet vara i enlighet med vår Utvecklingsstrategi och samtidigt kan vi då hjälpa dig (vid behov…) med hur du ska göra din digitala ansökan. På hemsidan finner samtidigt en Projekthandbok, till stöd för dig i din projektverksamhet.
 
Vår verksamhetsledare/VL
Lena Danielsson når du på lena@sydostleader.se 
076-8487300
Vår projektutvecklare
Ingmar Elofsson når du på
ingmar@sydostleader.se
076-8001600
I maj och början av juni månad har vi förmånen att ha Maja Cardell som praktikant hos SydostLeader. Maja som är uppväxt i våra bygder studerar agronomprogrammet på SLU med inriktning Landsbygds-utveckling.

Leaderkontoret och våra förtroendevalda
 

Vårt kontor finns på Storgatan 4 i Emmaboda, några minuters promenad från järnvägsstationen. Hit är du alltid välkommen att besöka och diskutera din projektidé. Säkrast når du oss om du först ringer/mailar och avtalar tid...annars är risken stor att vi är ute på olika projektbesök.

Även i denna period har vi valt en arbetsmodell med ett mer arbetande presidium och även att ledamöter i styrelsen aktivt bidrar till vår projektutveckling. Vill du komma i kontakt med någon i presidiet eller någon mer lokal ledamot i styrelsen eller vår Kommunala referensgrupp finner du kontaktdata till dessa på vår hemsida. Arbetsmodellen bidrar till att vår finansiering i mycket större utsträckning kan fördelas till projekt för vår landsbygds- och skärgårdsutveckling.

Delar av styrelsen samlad vid första årsstämman i Holmsjö.
SydostLeader har även förmånen att få knyta olika praktikanter till vår verksamhet. Nu i maj/juni praktiserar Maja Cardell (elev vid SLU - Statens Lantbruksuniversitet)  och till sensommaren kommer nästa.

Kommunala referensgruppens introduktionsmöte, 10 juni, i Kristianopel

Lite om två projektbeslut...

Gourmetturer i Blekinge

Staffan Ottosson på Vingården Stora Broåkra
Fyra gårdar i östra Blekinge, vill erbjuda en gemensam matupplevelse gentemot resebranschen och riktat till större grupper (bussresor). Erbjudandet ska bestå i en rundtur mellan de fyra gårdarna, Orranäs Gårdsmejeri, Sturkö Rökeri, Vingården Stora Boråkra, och Askunda Dovvilt.

Gårdarna ska erbjuda såväl mat-/smakupplevelser som besöksarrangemang. Innehållet i de olika besöken skall samordnas och gemensamt paketeras. Syftet är att öka antalet besökare till gårdarna men också bättre profilera vår lokalproducerade matkultur. Projektet innehåller ett flertal gemensamma marknadsföringsåtgärder för både Buss-researrangörer, allmänhet och utvalda föreningar. Vidare ska paketet marknadsföras på regionala och lokala resesajter, olika resemässor och resemagasin.

Biokolbrännare testas

Projektet vill testa och skapa möjligheter med biokol. I projektet utvecklas två testmodeller för miljövänliga biokolanläggningar och testas ett pilotprojekt för en biokolbrännare. Projektet ska även bygga hanteringsmaskiner för att ta hand om biokol. Dessutom ska ett stort event med information om biokol genomföras samt ett lokalt biokolnätverk skapas.
Projektledaren Magnus Axelsson 
på Ödevata FiskeCamp
Den första testmodellen som byggs är en enkel, modifierad modell för tillverkning av biokol som lämpar sig för trädgårdsodlaren. Den andra modellen blir en Biokolpanna. Målet är att anpassa den till våra förutsättningar för att utvinna värme. 

Nästa steg är en Biokolbrännare som fungerar som en pelletsbrännare, men istället för aska produceras biokol.  Därefter tillverkas hanteringsmaskiner dvs kross-, sorterings- och packningsmaskiner. Under projektet arrangeras ett stort event på Ödevata i syfte att sprida kunskap om möjligheterna med biokol 
närmare.

Det lokala biokolnätverket med företagare från både Emmaboda och Karlskrona kommuner kommer att spela en viktig roll under hela projekttiden. Den nyligen bildade branschorganisationen Biokol Sverige kommer också att delta. 

Den 12 maj samlades våra tre Beredningsgrupper, på kontoret i Emmaboda, för att bereda projektansökningarna inför styrelsemötet.

SydostLeader har tre beredningsgrupper. En för vardera Landsbygdsfonen (EJFLU), Havs- och Fiskefonden (EHFF) och en för Regional- och Socialfonden (ERUF-EFS). Presidiet är sammankallande för beredningsgrupperna.

Leader är en metod inom hela EU för att utveckla landsbygden i projektform. Projektstöd kan sökas fram till och med 2013 av såväl föreningar som småföretagare i lokala utvecklingsgrupper och nätverk inom vårt område som omfattar Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Projekt som syftar till att stärka vår landsbygd, är nyskapande och hållbara kommer att prioriteras.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Vår mailadress är:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Vill du ändra något i dessa E-postmeddelanden?
Du kan uppdatera din profil eller ta bort dig från listan

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*