Vi informerar…

Posted · Add Comment

Denna programperiod ställer nya och tydligare krav på dig som projektsökare och i synnerhet på SydostLeader. Framförallt föreligger nu ett mer omfattande regelverk där vi på Leaderkontoret har att rimlighetsbedöma allt från projektets syfte och mål till enskilda kostnader samt en del andra rutinbeskrivningar.

SydostLeaders foto.

INFORMATIONSTRÄFFEN I ÖRSJÖ! Många slöt upp i bygdegården för att informeras om finansieringsmöjligheter till utvecklingsprojekt på vår landsbygd.

I syfte att informera och förhoppningsvis inspirera om denna programperiods (2014-20) möjligheter har vi genomfört ett antal informationsträffar i vårt Leaderområde. Så här långt har våra informationsresor passerat bl a Mörrum, Ronneby, Örsjö, Tingsryd och Lenhovda. I syfte att visa på fler möjligheter till landsbygdsutveckling försöker vi arrangera träffarna tillsammans med länsstyrelsen, idrotten och Länsbygderådet.

Känner du/ni behov av mer information, kontakta gärna Leaderkontoret, så hjälper vi gärna till. Närmast på det nya året inplaneras nästa träff i Tingsryd.

Styrelsens beslutsmöten för 2017 är inplanerade: 10 februari, 7 april, 16 juni, 15 september och 1 december.

Förenings årsstämma är planerad till den 12 maj

Leaderkontoret kommer att vara stängt i mellandagarna men vi nås alltid på info@sydostleader.se