Vår utvecklingsstrategi

Här kan du ta del av vår utvecklingsstrategi

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) syftar till att skapa ökad tillväxt och fler jobb. 

Vår utvecklingsstrategi är en del i detta och har syftet att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft för en gemensam utveckling av vårt leaderområde. Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av ökad attraktionskraft, balanserad och hållbar livsmiljö med strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt.

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi. Därför bygger alla mål och processer för lokala utvecklingsbehov samt prioriteringar i strategin på de syften och inriktningar, som är satta i de operativa programmen för de fyra struktur- och investeringsfonderna.

SydostLeader utvecklingsstrategi

SydostLeader utvecklingsstrategi

När styrelsen bedömer och tar projektbeslut kommer den för våra respektive insatsområden särskilt beakta ett antal urvalskriterier som du kan studera i länken nedan…

Urvalskriterier

Tänk också på våra Horisontella- och Framgångsfaktorer

 

Här presenterar vi också efterhand alla beviljade projekt samt som avslutad när slutredovisningen är godkänd och skickad till Jordbruksverket för slututbetalning