Vår uppgift

Tillsammans kan vi sätta fart på landsbygden!

Vår uppgift är att stimulera och inspirera till utveckling i vårt område. Vi ska arbeta aktivt för att sprida kunskap och kännedom om Leader som metod för utveckling. Mycket av vårt arbete är därför inriktat på att möta föreningar och utvecklingsgrupper ute i våra elva kommunerna och informera om Leadermetoden och om möjligheter till stöd via SydostLeader.

Vi bjuder härmed in invånarna att själva påverka sin omgivning, sina levnadsvillkor och sin vardag! Tillsammans kan vi skapa en livskraftig landsbygd som främjar alla människors livskvalitet och en hållbar utveckling.