Vilket ”söktryck” hos SydostLeader

Posted · Add Comment
För närvarande hanterar SydostLeader hela 60-talet projektansökningar i olika faser, varav 18 st är fullständiga s.k. steg 2-projektansökningar. Organisationen har därmed fått arbeta en stor del av semestern för att strukturera och förbereda ansökningarna, då det sammantaget är ca 1 200 sidor att gå igenom.
Ingen hade nog räknat med att det skulle bli ett sådant ”söktryck”. En spännande utmaning som även medfört att SydostLeader måste strukturera om och komplettera berednings- och beslutsprocessen. Till kommande beslutsmöte, den 26 augusti, kommer därmed inte alla projektansökningar att hinna beredas/beslutas, varför SydostLeader inplanerat ett extra beslutsmöte den 7 oktober med föregående beredning. Vilka projekt som beslutas vid respektive tillfälle kommer att meddelas projektsökaren.
Projekten tas dels i den ordning de kommit in i kundakten men även i förhållande till bedömd tidsaspekt och processas först via presidiet, sedan i respektive beredningsgrupp och slutligen i styrelsen som gör prioriteringen. Därefter handläggs projektet i jordbruksverkets system FLIT, för slutlig kontroll och formellt beslut.