SydostLeader gör skillnad!

Möten & Evenemang

58 beviljade projekt till ett projektvärde på mer än 63 miljoner kronor talar sitt tydliga språk…Leadermetoden gör skillnad.

Ett av många nyligen beslutade och spännande projekt är Kustvägen Sydost.

Projektet vill lägga en grund för en hållbar utveckling av området och entreprenörerna längs vår sydöstra kust. Viktiga delar i projektet är att höja lönsamheten, skapa nya företag och fler arbetstillfällen samt utveckla samarbetsformer med andra organisationer, entreprenörer, kommuner och myndigheter. Projektet syftar därvid även till att utveckla leder och sevärdheter för land- och vattenupplevelser samt att skapa möjligheter för nya/unga att starta upp olika former av besöksverksamhet.

  • Orranäs Gårdsmejeris nya ost ”Hajen” tilldelades nyligen silver vid Ostfestivalens medaljtävling!

Nuvarande programperiod avslutas år 2020 och än finns möjlighet för dig som vill utveckla din del av vår landsbygd och gärna i fonderna ESF och EHFF.

Intresserad och vill veta mer…kontakta gärna oss på info@sydostleader.se eller 076-84 87 300 alt 076-800 16 00