Styrelsen

LAG-gruppens styrelse och stadgar

Styrelsen är det beslutande organet i SydostLeader. Sammansättningen utgår ifrån att det ska finnas representation från våra medlemskommuner och vara en jämn fördelning mellan de olika delarna i trepartnerskapet – den ideella sektorn, det privata/näringslivet och den offentliga sektorn. Styrelsen består av 16 ledamöter, med 5 ledamöter från respektive sektor samt en yrkesfiskare.

Styrelsen har avdelat ett Presidium samt Beredningsgrupper, vars uppgifter bl a är att förbereda ärenden samt bereda projektansökningar inför styrelsens beslutsmöten.

I styrelsen ingår…

Ideell sektor

Joel Parde, Torsås – Ordförande

Ursula Hass, Karlskrona

Elisabeth Jonsson, Olofström

Bodil Frigren Ericsson, Karlshamn

Thomas Höjer, Karlskrona


Privat sektor

Agneta Örnberg, Lessebo – Ekonomiansvarig | 2:e vice ordförande

Anders Nilsson, Sölvesborg

Anna-Lena Fransson, Ronneby

Malin Axelsson, Emmaboda

Tuulikki Åkesson, Torsås

Glenn Fridh, Karlshamn (yrkesfiskare)


Offentlig sektor

Tommy Andersson, Ronneby – 1:e vice ordförande

Tommy Svensson, Olofström

Mikael Svanström, Nybro

Maria Persson, Karlskrona

Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda


Suppleanter till offentliga sektorn (personliga)

Mikaela Rosenlund, Sölvesborg

Lars Altgård, Lessebo

Suppleanter för ideella sektorn (ej personliga)

Mikael Fagerström, Nybro

Gert Karlsson, Karlskrona

Suppleanter för privata sektorn (ej personliga)

Johan Artursson, Uppvidinge

Birgitta Johansson, Tingsryd


Presidiet består av…

Joel Parde, ordf

Tommy Andersson, 1:e v ordf

Agneta Örnberg, 2:e v ordf

Verksamhetsledaren

Projektutvecklaren


Stadgar SydostLeader antagna 2015-11-20
151120 Stadgar SydostLeader

Kontaktuppgifter SydostLeader 2018-01-04
180104 Kontaktlista styrelsen Intranet

Arbetsordning SydostLeader antagna 2018-02-02