Stämmohandlingar Sydost-Leader årsstämman 2020

Förberedelser och kallelse till kommande årsstämma för  SydostLeader pågår och där vi även meddelar att stämman, beroende på utvecklingen av coronavirusets (COVID-19), kan komma att senareläggas alternativt genomföras med olika former av digitala verktyg beroende på utvecklingen. Det senare arbetar vi för närvarande på hur och om
det är helt praktiskt genomförbart med hänsyn till stämmans
beslutsprocesser. 

Här kommer erforderliga handlingar för stämman 2020 att finnas