Så går snart första året till ända efter vårt startbesked i slutet av februari…

Posted · Add Comment

Spännande, intressant, omtumlande och tidskrävande är några ord som summerar våra känslor. Det mesta mycket positivt… inte minst att få verka i fyra fonder.

SydostLeader är ett för programperioden nytt leaderområde och inte hade vi förväntat oss ett så stark intresse från våra bygders trepartnerskap. Med ett intensivt söktryck, eller vad sägs om fler än 80 projektideer/-ansökningar som vi dialogiserar, bereder och så här långt har prioriterat 17 och avslagit 11 projekt.

Förväntningarna på Lokalt Ledd Utveckling och SydostLeader är stora samtidigt som kunskapen om denna programperiods nya och mer omfattande regelverk mm är begränsad. Att vi alla leaderområden i denna programperiod har en gemensam statlig huvudman (Jordbruksverket) är samtidigt en utmaning.

Av våra 17 prioriterade projekt är nu 3 formellt beslutade av Jordbruksverket, vilket är ett medelvärde nationellt…men enligt vår mening allt för få.

Vi ser därmed ett starkt behov, att i samverkan med Jordbruksverket, effektivisera det formella beslutsarbetet och nå fler beslut snabbare.