Övriga kontaktpersoner

Om du vill samverka med din kommun, diskutera din projektidé och vidareutveckla den innan du tar kontakt med vårt Leaderkontor, kontaktar du lämpligen dina ledamöter i ….

SydostLeaders Kommunala referensgrupp

Kommun     Tjänsteman/-kvinna    Politiker   

Emmaboda  Weronica Stålered         Maria Ixcot Nilsson (S)

Karlshamn   Marianne Westerberg  Nils Sjöström (C)

Karlskrona   Birgitta Jonasson            Magnus Larsson (C)

Lessebo         Jenny Ramnér                   Angelica Karlsson (C)

Nybro             Susanne Stockman        Christina Davidson (C)

Olofström     Annika Blissing               Rolf Persson (S)

Ronneby       Ebon Kaisajuntti             Kenneth Michaelsson (C)

Sölvesborg   Anette Ingmansson       Emilie Pilthammar (M)

Tingsryd        Henrik Paulsson             Ronni Nilsson (EHFF)

Torsås             Sofie Nyström                 Henrik Nilsson Bokor (S)

Uppvidinge   Per Gjörloff                     Ingrid Hugosson (C)

                   
Ta gärna även kontakt med din lokale företrädare i styrelsen för diskussion av din projektidé! 
Se under rubriken Om oss, där finner du uppgifter till alla i styrelsen!