Övriga kontaktpersoner

Om du vill samverka med din kommun, diskutera din projektidé och vidareutveckla den innan du tar kontakt med vårt Leaderkontor, kontaktar du lämpligen dina ledamöter i ….

SydostLeaders Kommunala referensgrupp

Kommun     Tjänsteman/-kvinna    Politiker   

Emmaboda  Weronica Stålered         Maria Ixcot Nilsson (S)

Karlshamn   Marianne Peary            Marcus Gustafsson (C)

Karlskrona   Ann-Marie Nordström Magnus Larsson (C)

Lessebo         Jenny Ramnér                 Angelica Karlsson (C)

Nybro            Susanne Stockman        Christina Davidson (C)

Olofström     Annika Blissing               Rolf Persson (S)

Ronneby       Ebon Kaisajuntti             Kenneth Michaelsson (C)

Sölvesborg   Vakant                               Robert Lindén (SD)

Tingsryd        Henrik Paulsson             Ronni Nilsson (EHFF)

Torsås             Sofie Nyström                 Henrik Nilsson Bokor (S)

Uppvidinge   Per Gjörloff                       Ingrid Hugosson (C)

                   
Ta gärna även kontakt med din lokale företrädare i styrelsen för diskussion av din projektidé! 
Se under rubriken Om oss, där finner du uppgifter till alla i styrelsen!