Nya landsbygdsprojekt…

Möten & Evenemang

Vid senaste beslutsmötet i februari, i Olofström, beviljades ytterligare tre projektansökningar. SydostLeader har därmed beviljat 40 projekt till ett totalt projektvärde på mer än 50 miljoner kronor! Av dessa är nu 21 projekt startklara och påbörjade. Vi har fortsatt många intressanta projektansökningar på gång…men söker fler projekt och främst inom Socialfonden/ESF och Havs- och fiskerifonden/EHFF.

För att ge beviljade projekt en rimlig finansiering kan SydostLeader till föreningar, efter särskild framställan, bevilja ett förskott på 50 % av vår LAG-pott, som framgår av det beslut vi sänder ut till beviljat projekt. Övriga möjligheter till förskott och de villkor som gäller för projekt framgår av – Besluts PM – som du dels finner  under HUR SÖKER JAG?/HUR GÅR DET TILL? men även sänds ut till projektägaren efter beslut. Blankett för förskottslån finns på kontoret och under  fliken HUR SÖKER JAG?/BLANKETTER.

Våra påbörjade projekt kan du läsa lite om och kanske inspireras under OM LEADER/INSPIRATION.