Nu kan du enkelt söka stöd för fiske- och vattenvård…

Möten & Evenemang

SydostLeader har tidigare beslutat om paraplyprojektet – Fiske- och Vattenvård. Därmed är det nu möjligt att ansöka om s.k. Delaktivitet, alltså att med betydligt enklare och snabbare ansökan – direkt till kontoret – och beslut erhålla projektstöd för olika former av exempelvis provfiske, fiskevårds- och förvaltningsplaner  i våra sjöar och vattendrag.

Blanketten hittar du under fliken HUR SÖKER JAG?/BLANKETTER.

Syftet med projektet är att med olika former av fiske- och vattenvårdsåtgärder undersöka, förbättra underlag och utveckla samverkan och förvaltning av och för fiskebeståndens och vattenmiljöns status. Allt i syfte att stärka en framtida hållbar fisk- och vattenmiljö från sjöar och avrinningsområden till kust och hav.

Målet är nu närmast att med olika delaktiviteter arbeta fram en god nulägesbild och att genomförda åtgärder, upprättade data och planer ska kunna användas brett både inom beståndsförvaltning, vattenvård och fisketurism.

Aktiviteterna ska även öka intresset och engagemanget bland vattenägare, fiskeområden, entreprenörer, kommuner och andra aktörer och därmed leda till viktiga insikter och åtgärder.

På lite längre sikt är vår målsättningen att skapa möjligheter för att bedriva en god förvaltning av såväl fiskebestånd som vatten. Målet är därmed att skapa ett hållbart uttag av fiskbestånden och förutsättningar för framtida god samverkan, engagemang och medvetenhet mellan vattenägare, yrkesfiske, sport-, behovs- och fritidsfiske men även att öka tillgången på fisk för att skapa ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i våra vatten.

Kontakta gärna kontoret för mer info!