Nu kan du enkelt söka stöd för provfiske…

by

SydostLeader fattade nyligen beslut om paraplyprojektet – Provfiske och Vattenvård. Därmed är det nu möjligt att ansöka om s.k. Delaktivitet, alltså att med betydligt enklare och snabbare ansökan – direkt till kontoret – och beslut erhålla projektstöd för olika former av provtagning i våra sjöar och vattendrag.

Blanketten hittar du under fliken HUR SÖKER JAG?/BLANKETTER.
Provfisken är en viktig del i statusklassning (EU:s vattendirektiv) av sjöar och vattendrag. Och ett stort behov finns för provfiske i olika vattenmiljöer då endast ett fåtal provfiskevatten idag ingår i nationell och regional miljöövervakning. 
Vårt syfte med paraplyprojektet är att med standardiserat provfiske /musselinventering undersöka beståndens status, som underlag för olika kommande åtgärder och en god förvaltning….och, som nämnts, göra ansökan enklare och aktivitetsbesluten snabbare! SydostLeader har här redan slutit avtal med Hushållningssällskapet som praktiskt kommer att genomföra och kvalitetssäkra aktiviteterna.

Provfisket görs enligt nationell standard och omfattar tre olika moment; Elfiske, nätprovsfiske och musselinventering.

Elfisken i vattendrag görs enligt standard i augusti-september
Nätprovfisken i juli-augusti.
Musselinventeringar under maj-september.

Kontakta gärna kontoret för mer info!