Nu finns vår första Säl & Skarv-rapport

Möten & Evenemang

HÄR KAN DU STUDERA DEN FÖRSTA RAPPORTEN OM SÄLENS OCH SKARVENS BETYDELSE FÖR FISKET I ÖSTERSJÖN… FLER KOMMER OCH NÄRMAST EN POPULÄRVERSION PÅ SVENSKA.
 
Vårt transnationella Säl & Skarv-projekt (med deltagande runt hela Östersjön) vill tillgodose det idag stora behovet av relevant kunskap om sälen och skarvens betydelse och påverkan i Östersjöområdet. Projektet skapar därmed ett redskap för fortsatt dialog med beslutsfattare och organisationer.
 
Målet med projektet är närmast en Östersjögemensam faktabas med befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket, ett redskap för yrkesfiskare och dess företrädare.
 
Projektet ska också bidra till en gemensam plattform för fortsatta samarbeten mellan aktörer inom fiskeområdena i Östersjöregionen.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.