Nu är första beslutsprocessen igång…

Posted · Add Comment

Vilket intresse för SydostLeader. I slutet av februari fick vi så äntligen formellt startbesked av vår huvudman, Jordbruksverket. Mycket var visserligen redan på plats i form av utvecklingsstrategi, Org- och ArbO mm…men nu kunde även beslutsomgångar, informationsverksamhet och manualer för projektsök och annat viktigt läggas fast.

Och vilket projektintresse. I vår första beslutsomgång med styrelsens beslutsmöte den 20 maj i Nogersund/Sölvesborg har hela 18 projektansökningar inkommit före stoppdatum 2016-04-18 och registrerats vid Jordbruksverket, erhållit ett kundnummer och är nu införda i SydostLeaders kundakt.

Den 12 maj samlas våra tre Beredningsgrupper, på kontoret i Emmaboda, för att bereda projektansökningarna inför styrelsemötet.

SydostLeader har tre beredningsgrupper. En för vardera Landsbygdsfonen (EJFLU), Havs- och Fiskefonden (EHFF) och en för Regional- och Socialfonden (ERUF-EFS). Presidiet är sammankallande för beredningsgrupperna.

Presidiet SOL

Presidiet. Från vänster Tommy Andersson (1.e v ordf). Ursula Hass (2.e v ordf) och Joel Parde (ordf)