Nu är 18 projektansökningar prioriterade…

Möten & Evenemang

Av dessa har i dagsläget 6 projekt erhållit formellt klartecken att köra igång. Denna programperiod har nationellt haft lite längre ”startsträcka” men nu är handläggnings- och beslutsrutinerna mellan huvudmannen Jordbruksverket och landets olika Leaderområden upparbetade och vi räknar med kortare beslutstider.

De sex projekt som nu är igång är…

  • Gourmetturer i Blekinge
  • Nationalparksdestination Åsnen
  • Arkipelagrutten i Blekinge
  • Handikappvänlig båt till Garpens vänner
  • En dörr in – Torsås FöretagarCentrum
  • Kulturvägar i Karlshamn

Du kan läsa något mer om projekten under fliken OM LEADER/INSPIRATION