Miljonprojekt igång hos Glass factory

Möten & Evenemang

Nu är The Glass Factory igång med det innovativa glasprojektet New Glass 2.0.

Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och gärna i nystartade (design-)företag med unga designers som arbetar med glas i kombination med andra material som trä, sten, metall mm och därmed kan bredda sin kompetens och uppdrag.
Tanken är alltså att projektet ska främja den kreativa utvecklings- och designprocessen och samtidigt fokusera på företagens behov och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen genom produktion av innovativa produkter med en chans att gå vidare från prototyp till färdig produkt.

Projektet som ägs av The Glass Factory kommer att samarbeta med andra glasbruk i hela SydostLeaders  område…så till projektet söker man en lämplig mix och variation av olika företag.

Styrelsens beslutsmotivering lyder…
”Ett väl underbyggt projekt, ambitiöst och med en konkret behovsbeskrivning. Projektets resultat
gynnar hela Glasriket och de entreprenörer som finns i området. Projektet skapar unika
utvecklingsmöjligheter till innovativa glasprodukter och kontakt med slutkund för de ingående
företagen och upplevs därmed som en viktig förutsättning för glasets framtid i regionen.”