Medlemskap

Medlemskap i föreningen SydostLeader

Vill du vara med och påverka, få särskild information om föreningens verksamhet, vara valbar till styrelsen  och inte minst få rösträtt på årsstämman….då ska du söka medlemskap i SydostLeader.

För att kunna bli medlem måste du vara  juridisk person eller enskild näringsidkare (enskild firma) och finnas samt vara verksam i
vårt Leaderområde. Du förväntas följa föreningens stadgar och beslut och bidra till förverkligandet av föreningens
ändamål. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och tillställas styrelsen, som fattar beslut i ärendet.

Ansökan medlemskap SydostLeader

Medlemsavgifter fastställs av årsstämman efter förslag av valberedningen. Medlem är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift inom fyra (4) veckor efter avisering, dock senast den sista februari

Medlemsavgiften för 2016:
Fastställdes på föreningens årsstämma den 20 november 2015

  • Kommuner/Landsting/Regioner/Regionförbund (eller motsv.) 25 000 kr per år
  • Juridiska personer och enskilda näringsidkare (enskild firma) 400 kr per år