Medlemskap

Medlemskap i föreningen SydostLeader

Vill du vara med och påverka, få särskild information om föreningens verksamhet, vara valbar till styrelsen  och inte minst få rösträtt på årsstämman….då ska du söka medlemskap i SydostLeader.

För att kunna bli medlem måste du vara  juridisk person eller enskild näringsidkare (enskild firma) och finnas samt vara verksam i
vårt Leaderområde. Du förväntas följa föreningens stadgar och beslut och bidra till förverkligandet av föreningens
ändamål. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och tillställas styrelsen, som fattar beslut i ärendet.

 

Medlemsavgifter fastställs av årsstämman efter förslag av valberedningen. Medlem är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift inom fyra (4) veckor efter avisering, dock senast den sista februari

Medlemsavgiften i SydostLeader
Fastställdes på föreningens årsstämma den 20 november 2015

  • Kommuner/Landsting/Regioner/Regionförbund (eller motsv.) 25 000 kr per år
  • Juridiska personer och enskilda näringsidkare (enskild firma) 400 kr per år