Intresserad att söka ett smidigare projektstöd?

by

Nu finns nya, snabbare och enklare möjligheter till stöd hos SydostLeader genom våra egna ”paraplyprojekt”…

  • Fiske- och vattenvård

  • Ungdomars engagemang & lärande

Vad är det…och hur gör jag? 

Fiske- och vattenvård

Vår vattenmiljö är svår att övervaka eftersom vi oftast inte med blotta ögat kan se hur våra vatten är påverkade och mår. Åtgärder för en hållbar fisk- och vattenmiljö från sjöar och vattenavrinningsområden till kust och hav och intresse för fiske- och vattenvård  är därmed viktigt för vår framtid . Detta gäller även möjligheter att skapa en god samverkan och förvaltning mellan yrkesfisket, sport-. behovs- och fritidsfisket samt vattenägarna.

Genom paraplyprojektet Fiske- och vattenvård vill SydostLeader ge en snabb, enkel och smidig möjlighet till stöd för aktiviteter som bidrar till en hållbar fisk- och vattenmiljö i vårt område.  

Du kan därför nu söka s.k. utvecklingscheckar hos SydostLeader för olika åtgärder som syftar till ekologiskt hållbara, lokalt förvaltade fiskebestånd och en bättre vattenmiljö.

Exempel på olika delaktiviteter kan vara:

  • Olika former av provfisken och/eller musselinventeringar
  • Utveckla fiskevårdsplaner
  • Ta fram förvaltningsplaner för invasiva fisk- och växtarter.
  • Bättre kunskap om beståndsförvaltning för hotade arter
  • Återskapa och skydda viktiga biotoper och vattenmiljöer, vandringsleder, lekområden
  • Utveckla lokala förvaltningsmodeller för hotade arter både i havet och åar, sjöar eller
  • Utveckling och samordningsaktiviteter för samförvaltningsplaner 

Se vår hemsida (Hur söker jag?/Blanketter) eller kontakta vårt Leaderkontor (info@sydostleader.se) för mer information om hur du går till väga…

Ungdomars engagemang & lärande…

Vi ser ett tydligt behov att kunna ta tillvara, utveckla och stödja våra ungdomars positiva drivkraft. Många har också efterfrågat enklare stöd för att tillsammans med ungdomar genomföra projekt och aktiviteter med fokus på ungdomars eget engagemang, lärande och intresseområden . Allt för att öka motivation till både studier och arbetsliv.

Med paraplyprojektet Ungdomars engagemang & lärande vill vi ge organisationer och föreningar möjlighet att söka mindre projektstöd för att genomföra aktiviteter tillsammans och med ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 24 år. Aktiviteterna ska ha fokus på att stötta idéer och aktiviteter som skapar engagemang och där våra ungdomar själva ser behoven och själva vill genomföra. Det ska finnas ett tydligt engagemang och ett behov från våra ungdomar och aktiviteten ska resultera i ett personligt eller gemensamt lärande för både de som genomför aktiviteten och de som deltar. Aktiviteterna ska därmed underlätta våra ungas etablering i arbetslivet och eller deltagande i fortsatt utbildning genom att delaktighet och ansvar leder till såväl individuell utveckling som positiv gemenskap.

Aktiviteter som exempelvis kan vara aktuella är:
• Olika former av ”happenings/event” som stärker ungdomarnas engagemang och lärande
• Studiebesök och ”prova på” tillfällen eller liknande
• Kortare utbildningsinsatser/workshops/föreläsningar eller
• Gemensamma sociala och lärande kultur- och motoraktiviteter


SydostLeader vill med detta paraplyprojekt få igång ungdomsprojekt, där ungdomar själva är drivande. Du kan därför nu söka s.k. utvecklingscheckar hos SydostLeader som syftar till att stärka och stödja ungdomars engagemang och lärande samt förmåga att ta ansvar.
 

Se vår hemsida (Hur söker jag?/Blanketter) eller kontakta vårt Leaderkontor (info@sydostleader.se) för mer information om hur du går till väga…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.