Hur kan vi få ökad lönsamhet för det lokala yrkesfisket?

by

Tillsammans med Landsbygdsnätverket anordnar SydostLeader ett seminarium den 21 februari på Ronneby Brunn. Syftet är att lyfta och diskutera olika exempel och frågor kring ökad lönsamhet för
yrkesfisket i ett regionalt och lokalt perspektiv.

Seminariet vänder sig främst till småskaliga yrkesfiskare och andra intresserade i Blekinge, Sydöstra Småland, Öland samt östra och sydöstra Skåne. Vi kommer att presentera olika projekt och verksamheter som både gett och kan ge ökad lönsamhet och nya affärsområden för yrkesfisket.

Anmälan görs till SydostLeader ingmar@sydostleader.se eller info@sydostleader.se, tfn 076-800 1600 senast 18 februari. Seminariet är gratis och vi bjuder på fika och lunch. Kontaktperson Ingmar Elofsson, SydostLeader tfn 070-800 1600.

Några programpunkter
Ökat värde utan ökat uttag (Yrkesfiskare från Blekinge)
Med kretsloppsodling går fisken upp på torra land (Thomas Hasselby)
Försök med rekonditionering av torsk (Representant SLU)
Fisk on line, Internetförsäljning av fisk (Bengt Larsson, yrkesfiskare)
Lokal fiskberedning i Bläsinge på Öland (Yrkesfiskare från Öland)
Utveckling av fiskerinäringen i Södra Östersjön (Livsmedelsakademin)
Säl- och skarvprojekt (Lars Wellin, SydostLeader)
Besök hos yrkesfiskaren Bengt Larsson, Ronneby

Vi börjar med samling och fika kl. 09.00 och slutar kl. 15.00 då det finns möjlighet att besöka Ronnebyfiskaren Bengt Larssons lokaler i Ronneby hamn.