Hur går det till?

2019 genomförs följande beslutsomgångar!

Beslutsomgång 1 – Projektbeslut 1 mars

Beslutsomgång 2 – Projektbeslut 10 maj

Beslutsomgång 3 – Projektbeslut 14 juni

Beslutsomgång 4 – Projektbeslut 6 september

Beslutsomgång 5 – Projektbeslut 29 november

Allt under förutsättning att ekonomiska medel i respektive fond fortfarande finns tillgängliga.

Hur går det till att ansöka?
I den nya Programperioden ska all ansökan och efterhand genomförd redovisning mm genomföras digitalt i ett datorstöd framtaget av Jordbruksverket.

Nedan ser du en instruktion för hur de stegvis går till väga.

Det är viktigt att du dialogiserar din projektidé och -ansökan med vårt kontor. Dels måste projektet vara i enlighet med vår Utvecklingsstrategi och samtidigt kan vi då hjälpa dig (vid behov…) med hur du ska göra din digitala ansökan.

Hur söker jag stöd inom Lokalt ledd utveckling!

 1. För att komma till det digitala ansökningsverktyget går du till Jordbruksverkets hemsida jordbruksverket.se
 2. Väl/klicka på Landsbygdsutveckling
 3. Välj Mina sidor och logga in via din e-legitimation
 4. Välj E-tjänster inom Mina Sidor
 5. Välj Stöd inom Lokalt ledd utveckling
  1. Här väljer du antingen…
   1. Fullmakt (börja med att ansöka om en fullmakt om du företräder en förening eller organisation)
   2. Ansökan Steg 1 eller
   3. Ansökan Steg 2

Här finner du Jordbruksverkets mer omfattande guide med bilder och förklarande text…

www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/guidetilletjansten

När ditt projekt är prioriterat av SydostLeader!

Att tänka på/PM för dig som sökt – Projektstöd

SydostLeaders prioPM

Att tänka på/PM för dig som sökt – Projektstöd till företag

SydostLeaders prioPM Företagsstöd