Blanketter

Ansökan om medlemskap i SydostLeader
Vill du vara med och påverka – Intresserad att bli medlem i SydostLeader.
Ansökan skickas in till vårt kontor i Emmaboda. Se mer under fliken – Om Leader/Medlemskap

Tänk på att…

Paraplyprojektet ska medfinansiera olika delaktiviteter syftande till

Ansökan om Paraplyprojekt-utvecklingscheckar i SydostLeader
Det finns nu möjlighet att söka utvecklingscheckar på upp till 50.000 kr för två olika ändamål:
* FISKE- OCH VATTENVÅRD – för olika former av provfisken och/eller musselinventeringar, framtagande av fiskevårdsplaner, framtagande av förvaltningsplaner för fisket.
* UNGDOMARS ENGAGEMANG OCH LÄRANDE – för ungdomars lärande, studiebesök, events och andra aktiviteter m.m.
* Enkel och smidig ansökan direkt till Leaderkontoret

Tänk på att…

  • Stödet får inte gå till investeringar
  • Samtliga aktiviteter ska ha ett tydligt fokus på syfte och mål med respektive paraplyprojekt
  • Utvecklingscheckarna är på 10 000 kr vardera och ett projekt kan få max fem checkar
  • Sista datum för delprojekten är f.n. 2019-12-31 för redovisning till SydostLeader.

* Kontakta kontoret 076 848 7300, info@sydostleader.se för mer
information!

Ansökan om förskott
Du kan efter SydostLeaders beslut söka förskott på max 50 % av LAG-pottens del i projektstödet. Efter Jordbruksverkets slutliga formella beslut kan totalt 70 % av den beslutade LAG-potten medges. LAG-pottens storlek framgår i respektive beslut.