Biokolprojektet formellt klart

Posted · Add Comment

Så är ytterligare ett projekt klart i den formella administrativa beslutsprocessen med vår huvudman Jordbruksverket.

Jordbruksverket och SydostLeader har i denna programperiod att följa ett mycket omfattande regelverk i syfte att formellt ge startbeslut till våra projektägare, varför ledtiderna ibland kan bli långa.

Denna gång har vi glädjen att slutligen ge klartecken till Ödevata fiskecamp och projektet – Testmodeller för biokolproduktion. Målet med projektet är att utveckla och testa flera prototyper av biokolanläggningar för såväl gödning som energiutvinning samt sprida kunskap kring projektet och tekniken.

Ett spännande projekt med en inriktning som ligger i tiden, som du snart kan läsa mer om under fliken – OM LEADER/INSPIRATION