34 projekt och möjlighet till förskott…

Möten & Evenemang

Vid senaste beslutsmötet den 15 september på Stora Boråkra prioriterade styrelsen ytterligare 5 projekt, varför nu hela 34 projekt är prioriterade. Vår huvudman har sedan att administrativt granska våra projektbeslut mot EU´s regelverk och där hittills 9 projekt nu är helt formellt klara. Dessa helt klara projektbeslut kan du läsa lite om och kanske inspireras under OM LEADER/INSPIRATION.

För att ge prioriterade projekt en rimlig finansiering kan SydostLeader nu även till föreningar, efter särskild framställan, bevilja ett förskott på 50 % av vår LAG-pott, som framgår av det beslut vi sänder ut till prioriterat projekt. Övriga möjligheter till förskott och de villkor som gäller för beslutade projekt framgår av – Besluts PM – som du dels finner  under HUR SÖKER JAG?/HUR GÅR DET TILL? men även sänds ut till projektägaren efter beslut.

Blankett för förskottslån finns på kontoret men kommer snart även att finnas tillgänglig på hemsidan