Årets stämma 18 juni!

Möten & Evenemang

I och med pågående pandemi, Covid-19, och dess konsekvenser har Folkhälsomyndigheten/FHM givit en mängd olika rekommendationer och allmänna råd, i syfte att minska smittspridningen, som vi alla har att förhålla oss till. 

SydostLeader har därför övervägt olika alternativ för årets stämma, varav även ingår såväl fysiska och digitala möjligheter som senareläggning efter sista maj. Då SydostLeader anser att årets stämma har särskild betydelse, med flera viktiga och avgörande beslut och val har föreningen, i samråd med Jordbruksverket, beslutat att årets stämma genomförs fysiskt men med en senareläggning till den 18 juni. Stämman kan beroende på aktuell smittorisk komma att behöva genomföras utomhus.

Ombud finner agenda och aktuella stämmohandlingar på utsänd direktlänk till hemsidan.