Nyheter / View All
 • Nya landsbygdsprojekt…

  Vid senaste beslutsmötet i februari, i Olofström, beviljades ytterligare tre projektansökningar. SydostLeader har därmed beviljat 40 projekt till ett totalt projektvärde på mer än 50 miljoner kronor! Av dessa är nu 21 projekt startklara och påbörjade. Vi har fortsatt många intressanta projektansökningar på gång…men söker fler projekt och främst inom Socialfonden/ESF och Havs- och fiskerifonden/EHFF. […]

 • Ett spännande hästnäringsprojekt…

  Nyligen beviljade SydostLeader ett nytt spännande projekt – Häst i Sydost. Hästföretagandet är stort inom vårt område och innefattar en rad olika verksamheter i branschen. Samtidigt vet vi att det finns ett stort behov att utveckla näringen med hjälp av affärsutveckling, nätverkande, marknadsföring, nya verksamhetsgrenar och ökad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet i syfte […]

 • 34 projekt och möjlighet till förskott…

  Vid senaste beslutsmötet den 15 september på Stora Boråkra prioriterade styrelsen ytterligare 5 projekt, varför nu hela 34 projekt är prioriterade. Vår huvudman har sedan att administrativt granska våra projektbeslut mot EU´s regelverk och där hittills 9 projekt nu är helt formellt klara. Dessa helt klara projektbeslut kan du läsa lite om och kanske inspireras […]

 • 29 projekt prioriterade…

  ”Nya” styrelsen samlades, efter årsstämman, den 16 juni på Voxtorps landsbygdsmuseum. Vid beslutsmötet prioriterade styrelsen ytterligare 8 projekt, varför nu hela 29 projekt är prioriterade. Vår huvudman har sedan att administrativt granska våra projektbeslut mot EU´s regelverk och där hittills 7 projekt är helt formellt klara. Dessa helt klara projektbeslut kan du läsa lite om […]

 • Biokolprojektet formellt klart

  Så är ytterligare ett projekt klart i den formella administrativa beslutsprocessen med vår huvudman Jordbruksverket. Jordbruksverket och SydostLeader har i denna programperiod att följa ett mycket omfattande regelverk i syfte att formellt ge startbeslut till våra projektägare, varför ledtiderna ibland kan bli långa. Denna gång har vi glädjen att slutligen ge klartecken till Ödevata fiskecamp […]

 • Årsstämma i SydostLeader

  Fredagen den 12 maj är det dags för föreningens andra årsstämma. Denna gång i Norrhults Folkets hus i Uppvidinge PROGRAM 09.30               Samling. Kaffe/the, smörgås mm 09.45               Välkomsthälsning och kort information från Uppvidinge kommun 10.00               Utvärdering och projektläge SydostLeader 10.30               Årsmötesförhandlingar Ca 11.30         Lunch

 • Nu är 18 projektansökningar prioriterade…

  Av dessa har i dagsläget 6 projekt erhållit formellt klartecken att köra igång. Denna programperiod har nationellt haft lite längre ”startsträcka” men nu är handläggnings- och beslutsrutinerna mellan huvudmannen Jordbruksverket och landets olika Leaderområden upparbetade och vi räknar med kortare beslutstider. De sex projekt som nu är igång är… Gourmetturer i Blekinge Nationalparksdestination Åsnen Arkipelagrutten […]

 • SydostLeader med i Tematiska gruppen för Havs- och Fiskerifonden

  För arbetet med att nationellt underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande finns en tematisk grupp som arbetar i tre sektorer – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. Det övergripande målet är att stödja aktörer som verkar inom de tre områdena och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen […]

 • Så är ett nytt projektår igång…

  Hästföretagandet är stort inom SydostLeader och innefattar en rad olika verksamheter i branschen. Vi vet samtidigt att det finns ett stort behov att utveckla näringen med hjälp av affärsutveckling, nätverkande, marknadsföring, nya verksamhetsgrenar och ökad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet i syfte att uppnå bättre lönsamhet. Ett nytt spännande projekt inom hästnäringen är det […]

 • Hur ser projektläget ut…

  I denna programperiod kan vår styrelse ”prioritera” projekt, som sedan har att beslutas av huvudmannen/Jordbruksverket. Vår styrelse har hittills prioriterat följande projekt… Fortsatt arbete Linnefors Stationshus/Linnefors Stnhus vänner Broa över-Nybro/Nybro företagsgrupp Kulturvägar i Karlshamn/Karlshamns kommun Testmodeller för Biokolproduktion/Ödevata FiskeCamp Överlevnad torsk/SLU En dörr in/Torsås företagscentrum Arkipelagrutten/Region Blekinge Handikappvänlig båt/Garpens vänner Rödeby vintersportcentrum/Karskrona Skid-/Orienteringsklubb Att lära […]

 
 

Arbetshandlingar

Hittar ni här!

Fiskeguiden Sydost

Vi har några av de mest välorganiserade och välskötta sportfiskedestinationer i Sverige.

Ladda ner PDF