Nyheter / View All
 • 34 projekt och möjlighet till förskott…

  Vid senaste beslutsmötet den 15 september på Stora Boråkra prioriterade styrelsen ytterligare 5 projekt, varför nu hela 34 projekt är prioriterade. Vår huvudman har sedan att administrativt granska våra projektbeslut mot EU´s regelverk och där hittills 9 projekt nu är helt formellt klara. Dessa helt klara projektbeslut kan du läsa lite om och kanske inspireras […]

 • 29 projekt prioriterade…

  ”Nya” styrelsen samlades, efter årsstämman, den 16 juni på Voxtorps landsbygdsmuseum. Vid beslutsmötet prioriterade styrelsen ytterligare 8 projekt, varför nu hela 29 projekt är prioriterade. Vår huvudman har sedan att administrativt granska våra projektbeslut mot EU´s regelverk och där hittills 7 projekt är helt formellt klara. Dessa helt klara projektbeslut kan du läsa lite om […]

 • Biokolprojektet formellt klart

  Så är ytterligare ett projekt klart i den formella administrativa beslutsprocessen med vår huvudman Jordbruksverket. Jordbruksverket och SydostLeader har i denna programperiod att följa ett mycket omfattande regelverk i syfte att formellt ge startbeslut till våra projektägare, varför ledtiderna ibland kan bli långa. Denna gång har vi glädjen att slutligen ge klartecken till Ödevata fiskecamp […]

 • Årsstämma i SydostLeader

  Fredagen den 12 maj är det dags för föreningens andra årsstämma. Denna gång i Norrhults Folkets hus i Uppvidinge PROGRAM 09.30               Samling. Kaffe/the, smörgås mm 09.45               Välkomsthälsning och kort information från Uppvidinge kommun 10.00               Utvärdering och projektläge SydostLeader 10.30               Årsmötesförhandlingar Ca 11.30         Lunch

 • Nu är 18 projektansökningar prioriterade…

  Av dessa har i dagsläget 6 projekt erhållit formellt klartecken att köra igång. Denna programperiod har nationellt haft lite längre ”startsträcka” men nu är handläggnings- och beslutsrutinerna mellan huvudmannen Jordbruksverket och landets olika Leaderområden upparbetade och vi räknar med kortare beslutstider. De sex projekt som nu är igång är… Gourmetturer i Blekinge Nationalparksdestination Åsnen Arkipelagrutten […]

 • SydostLeader med i Tematiska gruppen för Havs- och Fiskerifonden

  För arbetet med att nationellt underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande finns en tematisk grupp som arbetar i tre sektorer – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. Det övergripande målet är att stödja aktörer som verkar inom de tre områdena och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen […]

 • Hur ser projektläget ut…

  I denna programperiod kan vår styrelse ”prioritera” projekt, som sedan har att beslutas av huvudmannen/Jordbruksverket. Vår styrelse har hittills prioriterat följande projekt… Fortsatt arbete Linnefors Stationshus/Linnefors Stnhus vänner Broa över-Nybro/Nybro företagsgrupp Kulturvägar i Karlshamn/Karlshamns kommun Testmodeller för Biokolproduktion/Ödevata FiskeCamp Överlevnad torsk/SLU En dörr in/Torsås företagscentrum Arkipelagrutten/Region Blekinge Handikappvänlig båt/Garpens vänner Rödeby vintersportcentrum/Karskrona Skid-/Orienteringsklubb Att lära […]

 • Vi informerar…

  Denna programperiod ställer nya och tydligare krav på dig som projektsökare och i synnerhet på SydostLeader. Framförallt föreligger nu ett mer omfattande regelverk där vi på Leaderkontoret har att rimlighetsbedöma allt från projektets syfte och mål till enskilda kostnader samt en del andra rutinbeskrivningar. INFORMATIONSTRÄFFEN I ÖRSJÖ! Många slöt upp i bygdegården för att informeras […]

 • Så går snart första året till ända efter vårt startbesked i slutet av februari…

  Spännande, intressant, omtumlande och tidskrävande är några ord som summerar våra känslor. Det mesta mycket positivt… inte minst att få verka i fyra fonder. SydostLeader är ett för programperioden nytt leaderområde och inte hade vi förväntat oss ett så stark intresse från våra bygders trepartnerskap. Med ett intensivt söktryck, eller vad sägs om fler än 80 […]

 • Vilket ”söktryck” hos SydostLeader

  För närvarande hanterar SydostLeader hela 60-talet projektansökningar i olika faser, varav 18 st är fullständiga s.k. steg 2-projektansökningar. Organisationen har därmed fått arbeta en stor del av semestern för att strukturera och förbereda ansökningarna, då det sammantaget är ca 1 200 sidor att gå igenom. Ingen hade nog räknat med att det skulle bli ett […]

 
 

Arbetshandlingar

Hittar ni här!

Fiskeguiden Sydost

Vi har några av de mest välorganiserade och välskötta sportfiskedestinationer i Sverige.

Ladda ner PDF