Nyheter / View All
 • Nu är 18 projektansökningar prioriterade…

  Av dessa har i dagsläget 6 projekt erhållit formellt klartecken att köra igång. Denna programperiod har nationellt haft lite längre ”startsträcka” men nu är handläggnings- och beslutsrutinerna mellan huvudmannen Jordbruksverket och landets olika Leaderområden upparbetade och vi räknar med kortare beslutstider. De sex projekt som nu är igång är… Gourmetturer i Blekinge Nationalparksdestination Åsnen Arkipelagrutten […]

 • SydostLeader med i Tematiska gruppen för Havs- och Fiskerifonden

  För arbetet med att nationellt underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande finns en tematisk grupp som arbetar i tre sektorer – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. Det övergripande målet är att stödja aktörer som verkar inom de tre områdena och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen […]

 • Hur ser projektläget ut…

  I denna programperiod kan vår styrelse ”prioritera” projekt, som sedan har att beslutas av huvudmannen/Jordbruksverket. Vår styrelse har hittills prioriterat följande projekt… Fortsatt arbete Linnefors Stationshus/Linnefors Stnhus vänner Broa över-Nybro/Nybro företagsgrupp Kulturvägar i Karlshamn/Karlshamns kommun Testmodeller för Biokolproduktion/Ödevata FiskeCamp Överlevnad torsk/SLU En dörr in/Torsås företagscentrum Arkipelagrutten/Region Blekinge Handikappvänlig båt/Garpens vänner Rödeby vintersportcentrum/Karskrona Skid-/Orienteringsklubb Att lära […]

 • Vi informerar…

  Denna programperiod ställer nya och tydligare krav på dig som projektsökare och i synnerhet på SydostLeader. Framförallt föreligger nu ett mer omfattande regelverk där vi på Leaderkontoret har att rimlighetsbedöma allt från projektets syfte och mål till enskilda kostnader samt en del andra rutinbeskrivningar. INFORMATIONSTRÄFFEN I ÖRSJÖ! Många slöt upp i bygdegården för att informeras […]

 • Så går snart första året till ända efter vårt startbesked i slutet av februari…

  Spännande, intressant, omtumlande och tidskrävande är några ord som summerar våra känslor. Det mesta mycket positivt… inte minst att få verka i fyra fonder. SydostLeader är ett för programperioden nytt leaderområde och inte hade vi förväntat oss ett så stark intresse från våra bygders trepartnerskap. Med ett intensivt söktryck, eller vad sägs om fler än 80 […]

 • Vilket ”söktryck” hos SydostLeader

  För närvarande hanterar SydostLeader hela 60-talet projektansökningar i olika faser, varav 18 st är fullständiga s.k. steg 2-projektansökningar. Organisationen har därmed fått arbeta en stor del av semestern för att strukturera och förbereda ansökningarna, då det sammantaget är ca 1 200 sidor att gå igenom. Ingen hade nog räknat med att det skulle bli ett […]

 • Nu är första beslutsprocessen igång…

  Vilket intresse för SydostLeader. I slutet av februari fick vi så äntligen formellt startbesked av vår huvudman, Jordbruksverket. Mycket var visserligen redan på plats i form av utvecklingsstrategi, Org- och ArbO mm…men nu kunde även beslutsomgångar, informationsverksamhet och manualer för projektsök och annat viktigt läggas fast. Och vilket projektintresse. I vår första beslutsomgång med styrelsens […]

 • Nu har vi formellt startbesked

  SydostLeader har nu erhållit formellt startbesked av vår huvudman Jordbruksverket. I denna programperiod är det Jordbruksverket som är huvudman – för alla leaderområden. Vid senaste styrelsemötet beslutades om årets projektansökningsomgångar… Beslutsomgång 1 – Sista inlämningsdag 17 april/Beslutsdag 20 maj Beslutsomgång 2 – Sista inlämningsdag 31 juli/Beslutsdag 26 augusti Beslutsomgång 3 – Sista inlämningsdag 6 november/Beslutsdag […]

 • Framtiden klarnar…

  Mycket är nytt i nya programperioden och till delar mer omfattande och tidskrävande. Vi har nu avslutat vår kompletteringsprocess och i början av december 2015 ansökt om formellt startbesked från Jordbruksverket, vilket vi bedömer bör bli klart senast i februari 2016. Föreningen – SydostLeader – bildades vid årsstämman den 20 november 2015. Förberedelsearbetet leds av […]

 • Nu inväntar vi slutligt startbesked…

  Ett år med omfattande förberedelser inför vårt nya utvecklingsområde SydostLeader är nu till ända. Allt underlag inlämnat till vår nya huvudman – Jordbruksverket – och nu inväntar vi formellt startbesked. På årsstämman den 20 november valde vi styrelse, antog vår utvecklingsstrategi med målet att tillsammans kunna arbeta med alla fyra fonderna (Landsbygds-, Regional-, Social- och Havs- […]

 
 

Arbetshandlingar

Hittar ni här!

Fiskeguiden Sydost

Vi har några av de mest välorganiserade och välskötta sportfiskedestinationer i Sverige.

Ladda ner PDF