Nyheter / View All
 • Vilket ”söktryck” hos SydostLeader

  För närvarande hanterar SydostLeader hela 60-talet projektansökningar i olika faser, varav 18 st är fullständiga s.k. steg 2-projektansökningar. Organisationen har därmed fått arbeta en stor del av semestern för att strukturera och förbereda ansökningarna, då det sammantaget är ca 1 200 sidor att gå igenom. Ingen hade nog räknat med att det skulle bli ett […]

 • Nu är första beslutsprocessen igång…

  Vilket intresse för SydostLeader. I slutet av februari fick vi så äntligen formellt startbesked av vår huvudman, Jordbruksverket. Mycket var visserligen redan på plats i form av utvecklingsstrategi, Org- och ArbO mm…men nu kunde även beslutsomgångar, informationsverksamhet och manualer för projektsök och annat viktigt läggas fast. Och vilket projektintresse. I vår första beslutsomgång med styrelsens […]

 • Nu har vi formellt startbesked

  SydostLeader har nu erhållit formellt startbesked av vår huvudman Jordbruksverket. I denna programperiod är det Jordbruksverket som är huvudman – för alla leaderområden. Vid senaste styrelsemötet beslutades om årets projektansökningsomgångar… Beslutsomgång 1 – Sista inlämningsdag 17 april/Beslutsdag 20 maj Beslutsomgång 2 – Sista inlämningsdag 31 juli/Beslutsdag 26 augusti Beslutsomgång 3 – Sista inlämningsdag 6 november/Beslutsdag […]

 • Framtiden klarnar…

  Mycket är nytt i nya programperioden och till delar mer omfattande och tidskrävande. Vi har nu avslutat vår kompletteringsprocess och i början av december 2015 ansökt om formellt startbesked från Jordbruksverket, vilket vi bedömer bör bli klart senast i februari 2016. Föreningen – SydostLeader – bildades vid årsstämman den 20 november 2015. Förberedelsearbetet leds av […]

 • Nu inväntar vi slutligt startbesked…

  Ett år med omfattande förberedelser inför vårt nya utvecklingsområde SydostLeader är nu till ända. Allt underlag inlämnat till vår nya huvudman – Jordbruksverket – och nu inväntar vi formellt startbesked. På årsstämman den 20 november valde vi styrelse, antog vår utvecklingsstrategi med målet att tillsammans kunna arbeta med alla fyra fonderna (Landsbygds-, Regional-, Social- och Havs- […]

 • Väntan är slut för SydostLeader…

  Jordbruksverkets urvalskommitté har nu prioriterat vilka strategier som får bilda Leaderområde i nya programperioden. Vår ansökan med utvecklingsstrategi blev här prioriterad och vårt partnerskap får nu möjlighet att fortsätta arbetet med att bilda ett leaderområde. Beslutet omfattar för SydostLeader alla fyra fonderna; Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havs- och fiskerifonden. Totalt har 48 områden valts ut […]

 • Nu är vi i väntans tider…

  Efter att under december och januari ha dialogiserat med Jordbruksverket, som blir huvudman för Lokalt Ledd Utveckling i nya programperioden, är nu SydostLeader utvecklingsstrategi slutligt inlämnad för Urvalskommitténs bedömning. Denna kommitté (under Jordbuksverkets vingar…) med representation från offentliga, privata, och ideella organisationer kommer närmast under våren att göra en prioritering av nu inlämnade strategier. Sen vet vi… […]

 
 

Arbetshandlingar

Hittar ni här!

Fiskeguiden Sydost

Vi har några av de mest välorganiserade och välskötta sportfiskedestinationer i Sverige.

Ladda ner PDF